«Мама – наша царица»
О мигрантах и традициях гостеприимства